Książka MATKA o. Paweł Subik

Bądź żywą modlitwą z sercem słuchającym nieba. Przyjmując postawę modlitewnego działania konstruuj mapę dla innych w obecności Maryi MATKI.

38.00 

Nasze działania mają służyć tym, którzy poszukują wyjścia z pułapki łatwego, pustego i konsumpcyjnego życia opartego na pozornych fundamentach współczesnego świata, także tym, którzy chcą dać się poprowadzić do odkrycia prawdziwego sensu i celu istnienia. To również zaproszenie do opuszczenia wyidealizowanego obrazu samego siebie na rzecz głębokiej modlitwy i ciągłej kontemplacji Boga.

Podążanie drogą zbawienia pozwoli przekroczyć skostniałe horyzonty i otworzyć się na niepoznaną dotąd Bożą rzeczywistość. Nie chodzi nam o to, abyś korzystał z gotowej mapy, ale chcemy wzbudzić w twej duszy odwagę i siłę do wyruszenia w drogę, by odkryć w sobie prawdziwą, pierwotną wielkość człowieczeństwa, a w konsekwencji doświadczyć misterium Bożej obecności i troski.

Bądź żywą modlitwą z sercem słuchającym nieba. Przyjmując postawę modlitewnego działania konstruuj mapę dla innych w obecności Maryi MATKI.